Regulamin

 Regulamin określają warunki rezerwacji  w Pensjonat Pod Wozem Emilia Binięda Arkadiusz Binięda s.c.
ul. II-go Pułku Ułanów 8  72-320 Trzebiatów  NIP 857-15-38-234  REGON 811067315
1.Rezerwacja równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu
 1. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 2. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Gryficach.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  – nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport)
  – nie chce okazać dokumentu,
  – jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  – podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 5. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania pokoju do godziny 11:00  w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.
 6. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych tego rodzaju używek (również w oknie oraz łazience). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz Pensjonatu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 1000 PLN.
 7. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez towarzyskich, wieczorów panieńskich lub kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje nałożeniem grzywny 1000 PLN oraz usunięciem z apartamentu.
 8. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia pokoju Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 9. Zwierzęta nie są akceptowane.
 10. Na terenie  Pensjonatu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
 11. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą   w wysokości 500 PLN (pięćset).
 12. Liczba osób nocujących w pokoju nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 13. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia pokoju, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem pokoju oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.
 14. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w pokoju .
 15. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.
 16. W przypadku pobytów dłuższych niż 3 dni na życzenie Najemcy , może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.
 17. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w pokoju podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 18. Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować po nr telefonu: 696484463 w godzinach 8:00-22:00

PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie podwozem.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Najemca może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed najmem. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
2) zapłata za pośrednictwem systemu Paynow – zapłata po rezerwacji przed najmem pokoju. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Paynow. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Paynow;
3) Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 dzień od dnia zawarcia umowy najmu. Jeżeli w tym terminie Najemca nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Najemca oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
4) Po dokonaniu płatności nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.
5) Wszelkie reklamacje prosimy składać pod numerem telefonu 696484463 lub mailem podwozem@onet.pl – od momentu złożenia rezerwacji do czasu wymeldowania, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.

rezerwacja
telefon+48696 484 463
mapa